En klok början på ditt nästa projekt

Astadien byggkonsult

Ta del av vår erfarenhet

Välkommen till oss på ASTADIEN. Vi är ett kunskapsbaserat konsultföretag som i huvudsak arbetar med projektering av byggnadskonstruktioner och byggteknisk rådgivning. Det gäller såväl nybyggnad som om- och tillbyggnad av de mest varierande slag. Vi har genom åren skaffat oss bred erfarenhet, jobbat upp ett gott rykte och skapat goda kontakter för alla steg i vårt arbete. Vi startade 2001 och vårt kontor ligger på Kungsholmen i Stockholm.

Vi är ett starkt team av medarbetare vars personliga erfarenheter och kunskaper kompletterar varandra och skapar trygghet för dig som väljer oss för ditt nästa projekt. Vår arbetsmodell med en platt organisation och korta beslutsvägar ger våra medarbetare möjlighet till eget projektansvar och kundkontakt. Tillsammans ställer vi höga krav på oss själva och satsar fortlöpande på kunskapsutveckling för att säkra en hög kvalitetsnivå.

Kunskap som ger resultat

Är du på jakt efter en duktig byggkonsult så är du förstås också nyfiken på vad vi gör och vad vi utfört. Först och främst projekterar vi nybyggnader, om- och tillbyggnader avseende grundläggning, stomsystem, stomkomplettering för konstruktioner i stål, betong, trä och murverk. Vi gör beräkningar och konstruktionsritningar. Och vi ger dig alltid raka besked om vi kan hjälpa till.

Vi deltar i projektets alla faser från utredningar i tidiga skeden till färdiga bygghandlingar. Vi har stor erfarenhet av ombyggnader i kulturminnesmärkta fastigheter liksom projektering parallellt med byggande. Vi arbetar med slott, museer, operahus, småhus och flerbostadshus. Våra beställare är fastighetsbolag, arkitekter och entreprenörer. Resultatlistan är lång – vill du veta mer berättar vi mer än gärna.

När det gäller bostäder arbetat vi med alla typer – i både nyproduktion och ombyggnad. Från enskilda privatvillor och småhusområden till flerbostadshus, studentbostäder, vindar och äldreboenden.

Här törs vi påstå att vi är ganska unika. Våra specialistkunskaper inom området kulturbyggnader är vi extra stolta över. Här har vi fått äran att röra oss bland operahus, slott, regeringsbyggnader, museer och kyrkor.

Inom området kommersiellt och industribyggnader kan vi presentera ett brett spektra av utförda uppdrag. Både nybyggnad och tillbyggnad. Från klassiska kontorsbyggnader till specialbyggen som hotell, sjukhus, idrottsanläggningar och hallbyggnader.

Bli en del av vår framtid

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med duktiga och engagerade konstruktörer som har ett genuint intresse för byggnadskonstruktion och teknik. Var du än befinner dig i karriären så vore det roligt om du vill höra av dig till oss för berätta mer om dig själv och känna oss lite på pulsen.

Vårt mål är att vara en öppen och lärande organisation där vi stöttar varandra och där du ska ges möjlighet att utvecklas och inte minst att hjälpa till att utveckla oss andra med dina egna kunskaper och tidigare erfarenheter. Tveka inte att kontakta oss. Hör av dig till Johan eller John – som du hittar här!